Ranking System

CTA Ranking System

 • Het door de CTA in 2014 geintroduceerde rankingsysteem is na evaluatie en input van de CTA leden herzien met aanvang van 2015. Het rankingsysteem heeft als doel ranglijsten op te kunnen stellen waarin alle deelnemers van 15 jaar en ouder aan verschillende CTA en CTA-gelieerde evenementen opgenomen worden. Er bestaan twee verschillende rankings voor zowel mannen als vrouwen: de seizoensranking en de doorlopende ranking. De seizoensranking wordt opgesteld op basis van alle wedstrijden in één seizoen (kalenderjaar) die meetellen voor de ranking. De doorlopende ranking is een ranking die continu doorloopt en wordt opgesteld op basis van alle wedstrijden die meetellen voor de verschillende seizoensrankings die onderdeel uitmaken van de doorlopende ranking. Aan het einde van ieder seizoen zullen de winnaars van de Seizoensranking (m/v) gehuldigd worden en een trofee ontvangen.Jaarlijks zal de CTA, bij aanvang van het jaar, op haar website aangeven bij welke multisport wedstrijden op Curaçao er punten kunnen worden verdiend voor de ranking en volgens welk puntenschema. Daarbij worden de volgende richtlijnen aangehouden:
  • Het evenement dient voor 31 januari te zijn aangekondigd
  • Het betreft een multisportevenement, zoals triathlon, duathlon of aquathlon
  • De CTA beslist over opname van een evenement in het rankingsysteem en over het toe te kennen puntenschema
  • Richtlijnen voor de puntenschema’s zijn als volgt:
   • Schema 1: Olympische afstand triathlon (of langer)
   • Schema 2: Sprint afstand triathlon (on/off road)
   • Schema 3: Duathlon en Aquathlon

  Per wedstrijd zijn er punten te verdienen op basis van onderstaande schema’s:

  Overall positie (m/v) Schema 1 Schema 2 Schema 3
  1 300 250 200
  2 278 231 185
  3 257 214 171
  4 238 198 158
  5 220 183 146
  6 204 169 135
  7 189 156 125
  8 175 144 116
  9 162 133 107
  10 150 123 99
  11 139 114 92
  12 129 105 85
  13 119 97 79
  14 110 90 73
  15 102 83 68
  16 94 77 63
  17 87 71 58
  18 80 66 54
  19 74 61 50
  20 68 56 46
  21 63 52 43
  22 58 48 40
  23 54 44 37
  24 50 41 34
  25 46 38 31
  26 43 35 29
  27 40 32 27
  28 37 30 25
  29 34 28 23
  30 31 26 21
  31 29 24 19
  32 27 22 18
  33 25 20 17
  34 23 19 16
  35 21 18 15
  36 19 17 14
  37 18 16 13
  38 17 15 12
  39 16 14 11
  40 15 13 10
  41 14 12 9
  42 13 11 8
  43 12 10 7
  44 11 9 6
  45 10 8 6
  46 9 7 6
  47 8 6 6
  48 7 6 6
  49 6 6 6
  50 6 6 6
  Andere finishers 5 5 5
  Did not finish 2 2 2
  Did not start 0 0 0
  Disqualified 0 0 0
 • CTA Ranking reglement:
 • Om de beide rankings aantrekkelijk en eerlijk te maken voor iedereen is er nagedacht over verschillende rankingmethodes. Uiteindelijk is er gekozen voor een methode waarbij gestreefd wordt naar een zo representatief mogelijke ranglijst waarin de sterkste atleten bovenaan de lijst terug te vinden zijn, maar waarin tegelijkertijd alle deelnemende atleten kunnen zien hoe de onderlinge verhoudingen liggen.
 • The CTA ranking is for Curaçao redisents only
 • Artikel 1
  De algemene ITU-regels zijn van toepassing op de triathlons op Curacao. Valhelm verplicht tijdens het fietsen.
 • Artikel 2
  Er zijn twee overall-klassen: mannen overall, vrouwen overall (voor triatleten van 15 jaar en ouder). De leeftijd die men op 31 december van het betreffende jaar heeft wordt gehanteerd voor de ranking. Bijvoorbeeld, de leeftijd in heel 2015 wordt dus bepaald door: 2015-geboortejaar.
 • Artikel 3
  Om in aanmerking te komen voor punten voor de ranking dienen de atleten in ieder geval aan de volgende criteria te voldoen:

  • 1.       Lid zijn van de CTA
  • 2.       Inwoner zijn van Curaçao; aan te tonen d.m.v. een geldige sedula

  Deelname aan andere evenementen dan de hierboven genoemde evenementen levert geen punten op. Alleen individuele deelname kan worden gehonoreerd met punten: deelname aan een evenement in een relay team levert geen punten op.

 • Artikel 4
  Bij elke wedstrijd worden de punten verdeeld op basis van de geschoonde uitslag. Atleten die niet aan de criteria genoemd in artikel 3 voldoen (geen lid, woonachtig in buitenland) worden uit de uitslag gehaald waardoor een nieuwe geschoonde uitslag ontstaat op basis waarvan de punten verdeeld worden. Indien een atleet in het seizoen wel gaat voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 3 dan zal hij/zij vanaf de eerstvolgende wedstrijd punten ontvangen (en dus niet over reeds gehouden triatlons).
 • Artikel 5
  Er is aldus sprake van twee rankings: de seizoensranking en de doorlopende ranking.

  • Seizoensranking:
   Het puntentotaal van de 5 beste resultaten (bij 6 wedstrijden op de kalender) in het betreffende seizoen bepalen de eindstand in de ranking. Indien minder dan 6 wedstrijden plaatsvinden in het seizoen dan geldt telkens dat de beste x-1 resultaten, waarbij x het aantal gehouden wedstrijden in het seizoen ten behoeve van de ranking is, het puntentotaal voor de eindstand bepalen. De winnaar/winnares in het seizoensklassement wint een wisselbeker. Als een atleet drie keer de wisselbeker wint mag hij/zij deze beker behouden.
  • Doorlopende ranking: 
   Éénderde (1/3) van het totaal aantal punten in de doorlopende ranking van het voorgaande seizoen wordt meegenomen naar het nieuwe seizoen om zo een continue ranglijst te bewerkstelligen. De in het nieuwe seizoen behaalde punten (seizoensranking) worden opgeteld bij het residu van het voorgaande seizoen (na deelname in meerdere seizoenen bestaat dit residu dus uit punten behaald in alle seizoenen waarin is deelgenomen). Wanneer een atleet twee opeenvolgende seizoenen niet heeft deelgenomen (d.w.z. geen punten heeft behaald voor de ranking) aan voor de ranking geldende evenementen, of indien kan worden vastgesteld dat een atleet niet meer aan de voorwaarden genoemd in artikel 3 voldoet, wordt de betreffende atleet verwijderd uit de ranking.
 • Artikel 6
  Indien nodig wordt het puntensysteem geëvalueerd en zonodig gewijzigd. Wijzigingen in het rankingsysteem moeten door de Algemen Ledenvergadering worden goedgekeurd.
 • Artikel 7
  Degene met het hoogste aantal punten na afloop van de meetellende evenementen is winnaar van het CTA seizoensklassement. Bij gelijke stand wint degene met het grootste aantal overwinningen. Indien ook dit geen uitsluitsel biedt, dan geldt het resultaat in de Olympische afstand triathlon.
 • Artikel 8
  De regels die algemeen gelden voor wedstrijden onder auspiciën van de CTA zijn verder van toepassing.
 • Artikel 9
  In geval dat een van de voornoemde artikelen niet (duidelijk) aangeven wat de regels zijn beslist (het bestuur van) de CTA.